Skip to content

รีวิวร้าน Mali cakery

Posted in ร้านนม, and ร้านเบเกอร์รี่

รีวิวร้าน Mali cakery


รีวิวากคุณ #NookeryisHappy

ร้านฮอตรีวิวขอนแก่น.. เค้กดี ร้านน่ารัก น่านั่ง น่าฝังตัว..
เอากล้องไปด้วยอย่าลืม..

เปิด : 10.30-18.30 ทุกวัน
โทร: 090 698 9900