Skip to content

ป้ายกำกับ: ชาร์บิล ชิลบาร์

ชาร์บิล ชิลบาร์

Posted in ร้านเหล้า

ชาร์บิล ชิลบาร์ ร้านเท่ ๆ ชิล ๆ กับบรรยากาศของการนำของเก่ามาประยุกต์ใหม่ โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ อาทิเช่น โต๊ะที่ทำจากถังแก๊สเก่า เก้าอี้เล็ก ๆ แบบโรงเรียนประถม เป็นต้น ขณะเดียวกัน เรื่องของอาหารก็…