Skip to content

ป้ายกำกับ: ไก่รสทิพย์

ไก่รสทิพย์

Posted in ร้านอาหาร

ไก่รสทิพย์ “ร้านอาหารไก่รสทิพย์ บริการอาหารอิสลามหลากหลายเมนู เหมาะสำหรับผู้ที่นับถือ ศาสนาอิสลาม หรือผู้ที่ต้องการลิ้มรสอาหารอิสลาม อาหารอร่อย บริการกันเอง” ร้านนี้เปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.254…