ชาวสุราษฎร์แห่จองข้าวสาร 16 ตันหมดในวันเดียว


เมื่อวันที่ 15 พ.ย.นายธีระกิจ หวังมุฑิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีนโยบายช่วยเหลือชาวนาจาก จ.อุบลราชธานี ในยามที่ข้าวเปลือกราคาตกต่ำ “ทำดีเพื่อพ่อ”

ซึ่งได้มีการประสานกับ นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผวจ.อุบลราชธานี ให้สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล ส่งข้าวสารหอมมะลิ 100% ที่ยังไม่ได้ขัดมัด จมูกข้าวอ่อนด้วยวิตามิน มาจำหน่ายให้พี่น้องประชาชน ชุมชน และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล รวมทั้งสิ้น 16 ตัน จำหน่าย เป็นถุงละ 5 กิโลกรัม ราคา 140 บาทและเป็นกระสอบ 50 กิโลกรัม ราคา 1,300 บาท มีกำหนดจำหน่ายให้พี่น้องประชาชนที่สนใจในวันที่ 16 พ.ย.นี้

แต่หลังจากได้ทำการเปิดจองในวันที่ 14 พ.ย. ปรากฎว่า มีผู้สนใจจองข้าวสารเต็ม ทั้ง 16 ตัน หลังจากเปิดจองเพียง1 วันเท่านั้น จึงเริ่มทยอยจ่ายข้าวสารให้ประชาชนที่สั่งจองไว้ ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจะตรวจสอบคุณภาพข้าวหอมมะลิที่ได้จัดส่งมาจาก จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ที่ได้มีการสั่งซื้อมาจำนวน 16 ตันก่อน หากคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานชาวบ้านมีความต้องการ ก็จะสั่งล็อตที่สองและเพิ่มปริมาณต่อไป.

Please follow and like us:
0